En el món del retail i més específicament en el de la moda, hem assistit en els darrers anys a una eclosió d’espais i experiències comercials que tenen de cara al públic una durada ajustada a un període de temps...

Descobrint alguns destins internacionals del shopping, ens adonem que alguns establiments punters e innovadors apostem per ubicar-se en àrees alternatives, espais urbans que poc a poc s’han anat recuperant en l’extraradi de les ciutats, en zones marginals i industrials. Una reflexió...

“Deustche bank – Q110 Forum” – El banc dels desitjos - De nou l’experiència de viure i participar en un Retail Tour no ens deixa de sorprendre. Aquest cop Berlin i entre moltes innovacions, destacar una iniciativa clarament vinculada al Retail i...

Fa uns dies que hem vist l’inici de les obres a l’avinguda Diagonal. Tot un repte, tot un ventall de noves oportunitats que s’obren i que vèiem amb la perspectiva de l’efecte que ja té un espai molt proper, com el...