AGENDA URBANA DEL COMERÇ 2030 DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Destacats- Estratègia comercial / Dinamització
AGENDA URBANA DEL COMERÇ 2030 DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Un projecte pilot en el desenvolupament d’una agenda sectorial en la gestió d’un municipi.

https://agendaurbana.santboi.cat/

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat forma part com a projecte pilot de l’agenda urbana estatal. (La ciutat té signat un protocol de col·laboració amb la Secretaria General d’Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana per compartir un Pla d’Acció Local com a projecte pilot de l’Agenda Urbana Espanyola per a que sigui considerat com a una bona pràctica i experiència transferible a altres municipis).

En aquest sentit, l’Ajuntament desenvolupà el seu propi document d’Agenda Urbana com un instrument de governança multinivell i transversal de la ciutat, amb una concepció de la ciutat a 10 anys vista, tot preveient el desenvolupament d’agendes sectorials, entre elles la de comerç.

El document elaborat per Intueri Consulting és el desenvolupament de l’agenda sectorial del comerç com a PLA COMERÇ 2030 el qual proposa la definició del model comercial i el pla d’accions.

El treball fa una plantejament en dos àmbits:

1.- ESTRATÈGIC – per donar resposta a les exigències que té la participació de l’Ajuntament de Sant Boi en l’agenda urbana estatal i la seva translació a l’àmbit d’una agenda urbana sectorial. (Objectius de desenvolupament sostenible ODS a l’agenda 2030 de Nacions Unides).

2.- OPERATIU – per desenvolupar un full de ruta d’accions a partir d’una revisió de les accions executades i el plantejament de noves,  tenint en compte el nou context i realitat del comerç, i el rol que el comerç té en la vertebració dels nuclis urbans.

A nivell metodològic la proposta d’Intueri Consulting fa un anàlisi i una aproximació entre els  objectius estratègics del Pla comerç 2030 amb l’Agenda  urbana local i Agenda Urbana espanyola.