Estudi campanya “Xarxa barris antics amb projectes”

Actuacions comercials

Data: FEBRERO – 2021

XARXA BARRIS ANTICS 21

La Xarxa “Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir” és una iniciativa al voltant d’un projecte de dinamització comercial dels nuclis antics i la fidelització del petit comerç. L’any 2020 després de 10 anys, 31 municipis de totes les províncies de Catalunya, plantegen la necessitat de continuar treballant de forma transversal (comerç, turisme, patrimoni, cultura,..) amb la creació de la xarxa “Barris antics amb projectes”.

El treball aporta una revisió del projecte per donar-li un nou impuls, generant més visibilitat i aportant idees i reflexions de noves polítiques comercials per enfortir una xarxa amb alt valor per l’intercanvi d’experiències, el suport a petits municipis, i accions de promoció de l’autenticitat i singularitat de determinats entorns de Catalunya.