Estudi de viabilitat per a la implementació d’una àrea de promoció econòmica urbana (APEU) a Sant Cugat del Vallès

Estratègia de desenvolupament local territorial

Data: ABRIL 2022

LOGO_INTUERI

Informe executiu a partir del treball de camp i la valoració dels indicadors necessaris per esdevenir / implantar una APEU.

  • entorn i zona amb potencial comercial.
  • teixit associatiu i lideratge empresarial en el procés.
  • nivell de suport i adhesió al projecte.
  • projecte justificatiu.

L’informe acaba indicant les condicions necessàries (accions concretes) per a que Sant Cugat del Vallès pugui disposar d’un projecte que requereixi de la gestió amb una APEU.