ZONES D’EXCEL·LÈNCIA COMERCIAL – Magnific Place

Destacats- Estratègia comercial / Dinamització- Estratègia Turística / Turisme de compres

Data: novembre 21, 2022

caratula final mp

(Cambra de Comerç de Barcelona – Barcelona Obertaassociació d’eixos comercials i turístics de Barcelona)

 

Barcelona presenta Magnific Place, el projecte de promoció i lobby per impulsar les zones d’excel·lència comercial.

El projecte proposa l’adhesió en una primera fase de zones comercials de 5 ciutats: Barcelona, Madrid, Màlaga, Sant Sebastià i Palma de Mallorca.

 

La xarxa, que neix amb vocació internacional, vol posar en valor l’experiència de viure en primera persona el comerç urbà excel·lent.

La Covid-19 ha servit per posar de manifest i accelerar tendències que ja s’havien establert, com és la pèrdua de visitants i l’atractiu d’alguns centres comercials urbans. Tot això reflecteix la necessitat de repensar la proposta de valor que ofereixen algunes zones comercials, presentant una experiència global, diferenciada i atractiva als clients, amb l’objectiu d’augmentar el tràfic de qualitat que vulgui descobrir-les.

Davant d’aquesta situació, la Unió d’Eixos Comercials i Turístics, Barcelona Oberta, amb el recolzament de la Cambra de Comerç de Barcelona, van plantejar la necessitat de treballar en la creació de Zones d’Excel·lència Comercial, com una plataforma de promoció i de lobby que posi en valor aquelles àrees comercials amb serveis i productes excel·lents, diferenciades i singulars, adreçades a un públic de qualitat, cultural, sostenible i socialment respectuós.

Aquesta iniciativa ha obligat a començar per la formulació de com han de ser aquestes zones excel·lents i quins serveis haurien d’oferir. En aquest sentit, el treball d’Intueri Consulting ha consistit en donar contingut a la iniciativa amb:

  • establir uns indicadors que permetin identificar una zona com d’excel·lència comercial, tant per la seva configuració territorial, mix de producte o accions de promoció i/o dinamització;
  • identificar experiències pilot de ciutats espanyoles que puguin representar i exemplificar aquests indicadors;
  • plantejar un pla d’acció, amb accions de màrqueting i comunicació i un pla de viabilitat a futur.
  • Iniciar una primera fase de llançament del projecte: