JORNADA TÈCNICA La gestió de l’espai comercial i el comerç a les ciutats

Formació

Data: MARZO 20182018

LOGO_INTUERI

Jornada tècnica

Organitza: Diputació de Barcelona.

JORNADA TÈCNICA: tècnics i responsables de comerç en l’àmbit local: LA GESTIÓ DE L’ESPAI COMERCIAL I EL COMERÇ A LES CIUTATS:

 

Objectiu:

Incidir en les diverses funcions que el comerç té en l’espai urbà, i el canvi en el concepte de proximitat i en l’experiència de compra. Quines son les estratègies que estan duent a terme els operadors? Quines son les estratègies que s’estan seguint per part d’algunes ciutats? Com es gestionen?