JORNADES INNTEC (Innovation and new tecnologies summit in Andorra) – 7ª EDICIÓ. Organitzat per ACTINN (Andorra Clúster de la Tecnologia i la Innovació)

Jornades - Ponències- Innovació Retail

Data: 3/05/2023

acttinn 2023

INNOVACIÓ: DEL COMERÇ PHYGITAL A LA SOSTENIBILITAT COM A EIX DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

La ponència analitza l’estat de situació del sector del retail, fent un aterratge a aquest futur híbrid entre la venda on-line i la venda en la botiga física. El futur del comerç ha de ser cada cop més una simbiosi dels dos àmbits, per poder oferir una experiència nova i millorada.

Existeix un canvi evident en la manera de comprar i vendre. Des de l’omnicanalitat hem evolucionat cap al retail phygital. El canvi és veure aquesta relació entre el mon digital i físic des de la perspectiva del client.