MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) AL BARRI DEL BORN DE BARCELONA

Estratègia comercial / Dinamització- Estratègia de desenvolupament local territorial

Data: Març 2023

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA IMPLANTACIÓ D’UNA APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) AL BARRI DEL BORN DE BARCELONA

A partir del lideratge que exerceix sobre la zona l’Associació de comerciants Born Comerç, els treballs realitzats en els darrers anys tan a nivell d’entitat, proposta de producte, com de relació amb el territori, planteja la necessitat de fer un pas més endavant en la constitució d’una Apeu en aquesta zona.

El treball d’Intueri Consulting, ha estat recollir aquesta visió de l’entitat i dels seus principals partners i promotors, per identificar el potencial d’una zona que aplega en els seus perímetres potencials projectes de futur.

El document recull:

  • La diagnosi de la zona, projectes i producte ofert.
  • El treball de camp realitzat, per fer una primera aproximació de cens d’establiments a incloure en la futura Apeu.
  • Pla d’acció amb indicadors de seguiment.
  • Una aproximació d’escenaris pressupostaris i quotes.