PLA D’ACCIÓ pel projecte d’una ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA A VILANOVA I LA GELTRÚ

Estratègia comercial / Dinamització- Estratègia de desenvolupament local territorial- Implantació de projectes

Data: Gener 2023

PLA D’ACCIÓ pel projecte d’una ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA A VILANOVA I LA GELTRÚ

Vilanova i la Geltrú disposa de partida dels requisits necessaris per esdevenir una Apeu.

A partir dels treballs realitzats amb el Clúster de Desenvolupament econòmic VGN on es troben integrats l’Ajuntament amb els principals agents econòmics del sector turístic i comercial, es planteja la necessitat de donar contingut i desenvolupar un projecte específic que contribueix a enfortir l’experiència comercial, urbana i la competitivitat dels negocis.

El document  com a segona fase dels treballs realitzats de prediagnosi de viabilitat d’una APEU,  planteja:

– El propòsit.

– La proposta de zona delimitada.

– El plantejament estratègic (territorial, urbanístic, de dinamització i de gestió).

– El pla d’acció, amb actuacions concretes, pressupost assignat i una simulació final de les quotes que podrien donar suport al pla d’Apeu plantejat.