PRESENTACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE COMERÇ D’ANDORRA

Estratègia comercial / Dinamització- Estratègia Turística / Turisme de compres- Implantació de projectes

Data: 2/05/2023

PRESENTACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLA ESTRATÈGIC DE COMERÇ D’ANDORRA

El 2 de maig es va presentar a la premsa el pla d’actuació, resultant dels treballs que des d’Intueri Consulting s’ha estat realitzat en els darrer anys, amb la participació d’empreses, entitats i associacions.

Els àmbits identificats;

  • MILLORAR I POTENCIAR L’EXPERIÈNCIA COMERCIAL → amb el plantejament del contingut d’un Pla de màrqueting operatiu, amb actuacions en àmbits del disseny de producte i el desenvolupament d’eines de promoció (una web-app, la guia digital, entre d’altres).
  •  DISPOSAR D’INFORMACIÓ CLAU PER AL SECTOR → amb la proposta d’un Observatori de comerç com a espai d’anàlisi, coneixement i reflexió sobre el sector del retail del país. S’identifica la informació clau tant per als operadors, com per la pròpia promoció com a destí.
  • PROJECCIÓ COM A TERRITORI DE COMPRES → Desenvolupament d’una Estratègia de Branding amb un treball amb el sector definint el briefing i arribant a la proposta de diferents desenvolupaments creatius.