Projecte BID - 1r PLA PILOT d'un model de gestió (APEU) al barri del BORN DE BARCELONA

Destacats- Estratègia comercial / Dinamització- Estratègia de desenvolupament local territorial

Data: Desembre 2017

LOGO_INTUERI

PLA ESTRATÈGIC PER A LA PROMOCIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ AL BORN DE LA CIUTAT DE BARCELONA

 

Cambra de Comerç de Barcelona – Associació BORN Comerç.

Un pla pilot que parteix de la premissa dels nous models de gestió, com son les Àrees de Promoció econòmica urbana (APEU), en la línia dels referents internacionals dels sistemes dels BIDs anglosaxons (Business Improvement Districts) com a model eficient de col·laboració publico-privada i de participació de tots els agents econòmics implicats en el desenvolupament d’un territori.

El treball finalitza amb un diagnòstic i proposta d’una fulla de ruta amb actuacions en diversos àmbits, i que en el futur puguin servir per al posterior desenvolupament i potenciació d’aquest àmbit territorial i comercial (així com la consolidació com a model BID-Apeu en el moment en que el marc legal desenvolupi aquest model).