Reflexió estratègica amb pla d’actuacions per al posicionament de la zona de Barnaport (Barcelona)

Actuacions comercials

Data: Enero 20192019

LOGO_INTUERI

Un projecte que per encàrrec de l’Associació de comerciants de Barnaport”, pretén fer una mirada a aquest espai de la ciutat delimitat pel perímetre de Pla de Palau, passeig d’Isabel II i el Pas de sota Muralla.

Un quadrilàter que encaixa com una estructura urbana amb identitat (els porxos de les cases d’en Xifré), i que s’identifica amb la connexió que aquesta espai té amb el seus entorns: on comença la ciutat i la trama urbana, i d’altra el mar i el món nàutic i mariner (el port, la platja i el barri de la Barceloneta).

El pla d’accions preveu accions a nivell d’estratègia territorial, de producte, de comunicació i de gestió.