Retail revolution – ESADE

Jornades - Ponències

Data: abril 04, 2019

retail revolution

INTUERI CONSULTING (Maria Segarra) participa en la presentació de la iniciativa Retail&City Lab, amb una taula rodona sobre: Quins són els reptes del retail com a eix vertebrador i transformador de la ciutat i les seves possibles soluciones?

La ciutat necessita una planificació com a territori, promoció com a ciutat i gestió com a espai comercial, a partir de mecanismes de gestió públic-privat que garanteixin la participació de tots els agents implicats.

Objectiu: generar noves oportunitats i potenciar la singularitat de la ciutat a partir del seu retail.

Cóm: Amb una gestió integrada (compartint la visió entre lo públic i privat), professionalitzada (amb innovació en la gestió i resposta a les exigències del moment), i estable (amb garanties de continuïtat).

Els empresaris i la ciutat necessiten cada cop més això.

Enllaç