Protecció de dades personals

En cumpliment del disposat al Reglament General de Protecció de Dades i demés normativa vigent, INTUERI CONSULTING informa que les dades personals que siguin proporcionades a través del formulari de contacte de la web seràn tractades amb finalitats d’oferir la informació sol·licitada.

En cas de que ens doni el seu conesntiment , la seva adreça de correu electrònic seria inclosa a un tractament amb finalitats comercials per a l’enviament d’informació sobre els productes i serveis comercialitzats per INTUERICONSULTING. En aquest cas, podria retirar el seu consentiment en qualsevol moment, seguint el procediment de baixa indicat a cadascuna de les comunicacions.

INTUERI CONSULTING es compromet al cumpliment de la seva obligació de secret amb respecte a les dades de caràcter personal proporcionades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, conform a la legislació vigent. En aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Igualment, informem que té el dret d’accedir a la informació proporcionada, a rectificar-la en cas de ser incorrecte, a sol·licitar la seva eliminació, a limitar o oposar-se al tractament o a la portabilitat de les seves dades personals enviant una comunicació a INTUERI CONSULTING, Carrer Francesc Moragas, 1-3, entresòl 6, 08172 Sant Cugat del Vallès, al telèfon (+34) 93 277 88 86 o al email info@intueri-consulting.com, acreditant la seva identitat amb el seu DNI o document equivalent.

Si no estigués d’acord amb el tractament que fem de les seves dades personals i d’acord amb l’establert al RGPD té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent.