Com construïm i dinamitzem un entorn comercial

Curs impartit per Intueri Consulting als responsables dels diferents àmbits
(públic i privat) d’Andorra, en el disseny, gestió, planificació d’accions i programes per
a la millora de l’experiència comercial. La sessió formativa es complementà amb un
workshop per treballar de manera pràctica i visualitzar les recomanacions i aspectes
plantejats.

Jornada: Cambra de Comerç d’Andorra
Data: 18 febrer 2020