Com ho fem?

UN PAS QUE DEFINEIX EL QUÈ CAL FER I COM

EstratÈgia

Cada cop és més important una orientació a l’acció, determinada per una anàlisi prèvia de l’entorn i de les voluntats i disponibilitats per dur-la a terme. Definir aquest full de ruta i acompanyar-lo en la seva execució és fonamental

PLANS ESTRATÈGICS I D’ACTUACIÓ

Disseny / Execució / Acompanyament


TIPOLOGÍA: Dinamització Comercial


Dinamització a destinació turística


Centres Comercials Oberts /Espais comercials


Programa de Turisme de Compres


Desenvolupament econòmic territorial

DIAGNOSI DEL PUNTS DE VENDA (DAFO)

Execució


Acompanyament


Propostes de millora

IMPLANTACIONS COMERCIALS

Anàlisi


Assessorament de viabilitat

ESTRUCTURES DE GESTIÓ

Definició i adequació (organització / fórmules jurídiques)

Assessorament en la gestió i la creació

TIPOLOGÍA: Centre Comercial


Destinació turística

UN PAS ENDAVANT PER AL TEU NEGOCI

Innovació

La innovació en RETAIL s’aplica a diferents àmbits necessàriament interrelacionats: el producte, la pròpia gestió (management, processos i tecnologia), el punt de venda i els serveis. És primordial determinar el posicionament del nostre negoci i la proposta de valor que volem transmetre al client.

DIAGNOSI

Propostes de millora

ASSESSORAMENT

Coaching /acompanyament en la presa de decisions


Cerca de professionals i solucions integrals

RETAIL TOUR

Investigació. Aprenentatge experiencial (estratègia comercial / experiència de compra/ visió internacional)

DESTINACIONS
Londres | Paris | Berlin| Nova York | Tòquio


A LA MIDA DE
Institucions: Ajuntaments, Cambres de Comerç i altres entitats que duguin a terme accions adreçades a millorar la gestió dels comerciants


Universitats i escoles de negoci que vulguin oferir-ho com a part del programa formatiu


Empreses i col·lectius que fomentin el desenvolupament dels seus equips de treball, ja sigui per al creixement professional, la creació de dinàmiques de treball en equip que generin sinergies o com a política d’incentius i/o motivació

EL PAS QUE DISTINGEIX AL TEU EQUIP HUMÀ

Formació

La proposta de valor, l’element diferencial del que oferim al client, la defineixen els nostres equips de venda. És molt important cercar la coherència de tot el que percep el client quan compra; i el personal de venda n’és el perfecte transmissor.

SEMINARIS I CONFERÈNCIES

Dinamització comercial (gestió de centres comercials oberts i espais comercials).


El turisme de compres (simbiosi comerç-turisme)


Noves propostes de retail: l’experiència internacional


Programa d’excel·lència en atenció al client

FORMACIÓ A MIDA

Detecció de les necessitats


Elaboració i gestió de la proposta formativa