Com ho fem?

Un pas que defineix el què cal fer i com

+ ESTRATÈGIA
Cada cop és més important una orientació a l’acció, determinada per una anàlisi prèvia de l’entorn i de les voluntats i disponibilitats per dur-la a terme. Definir aquest full de ruta i acompanyar-lo en la seva execució és fonamental.

Disseny / Execució / Acompanyament

TIPOLOGÍA

Dinamització Comercial

_

Dinamització a destinació turística

_

Centres Comercials Oberts /Espais comercials

_

Programa de Turisme de Compres

_

Desenvolupament econòmic territorial.

Execució

_

Acompanyament

_

Propostes de millora

Anàlisi

_

Assessorament de viabilitat.

Definició i adequació (organització / fórmules jurídiques)

Assessorament en la gestió i la creació

TIPOLOGÍA

Centre Comercial

_

Destinació turística

Un pas endavant per al teu negoci

+ INNOVACIÓ
La innovació en RETAIL s’aplica a diferents àmbits necessàriament interrelacionats: el producte, la pròpia gestió (management, processos i tecnologia), el punt de venda i els serveis. És primordial determinar el posicionament del nostre negoci i la proposta de valor que volem transmetre al client.

DIAGNOSI

Propostes de millora

Coaching /acompanyament en la presa de decisions.

_

Cerca de professionals i solucions integrals.

Investigació. Aprenentatge experiencial (estratègia comercial / experiència de compra/ visió internacional)

Destinacions
Londres | Paris | Berlin| Nova York | Tòquio
A la mida de

Institucions: Ajuntaments, Cambres de Comerç i altres entitats que duguin a terme accions adreçades a millorar la gestió dels comerciants.

_

Universitats i escoles de negoci que vulguin oferir-ho com a part del programa formatiu.

_

Empreses i col·lectius que fomentin el desenvolupament dels seus equips de treball, ja sigui per al creixement professional, la creació de dinàmiques de treball en equip que generin sinergies o com a política d’incentius i/o motivació.

El pas que distingeix al teu equip humà

+ FORMACIÓ
La proposta de valor, l’element diferencial del que oferim al client, la defineixen els nostres equips de venda. És molt important cercar la coherència de tot el que percep el client quan compra; i el personal de venda n’és el perfecte transmissor.

Dinamització comercial (gestió de centres comercials oberts i espais comercials).

_

El turisme de compres (simbiosi comerç-turisme).

_

Noves propostes de retail: l’experiència internacional.

_

Programa d’excel·lència en atenció al client.

Detecció de les necessitats
_
Elaboració i gestió de la proposta formativa