Notícies

Contingut: Anàlisis i aplicació de metodologia de les zones d’excel·lència comercial(guia amb indicadors elaborada per Intueri Consulting pel projecte...

Viatge de prospecció amb client per tal d’identificar el dinamisme, procésd’expansió i noves propostes d’algunes ensenyes comercials en les...

Sessions de treball per detectar les valoracions envers el diagnosi iplantejament d’accions proposades en el document de l’agenda urbana...

La ponència “Situació actual i tendències del sector del retail” de la directorad’Intueri Consulting, analitzà l’estat de situació del...

Presentació dels àmbits d’acció previstos: Millorar l’experiència comercialamb el pla de màrqueting operatiu, disposar d’informació clau per al sector...

Estudi per identificar la viabilitat de la implantació d’una APEU, a partir deltreball de camp i la valoració dels...

En el marc de la taula rodona Intueri Consulting va reforçar la necessitat deque les zones comercials urbanes, puguin...

Preparació de documentació que inclou diagnosi, visió, plantejamentd’accions amb indicadors i proposta de zona. El document és un recull...

A partir dels treballs realitzats amb el Clúster de Desenvolupamenteconòmic VGN on es troben integrats l’Ajuntament amb els principals agentseconòmics del...

Elaboració d’un cens dels comerços, serveis i restauració del nucli urbà delmunicipi (abordatge dels carrers amb densitat i continu...

Sant Cugat presenta una certa desagregació a nivell territorial,condicionada per aspectes urbanístics, de paisatge i infraestructures de comunicació iconnectivitat....

Proposta d’un pla de dinamització comercial per les zones perifèriques (partalta) de la parròquia d’Escaldes-Engordany. Diagnosi, proposta de mesurescorrectores...