CENS COMERCIAL DE CERDANYOLA DEL VALLÉS

Actuacions comercials

Data: Desembre 2022

LOGO_INTUERI

El treball contempla l’execució d’un cens de comerços, serveis i restauració del nucli urbà de Cerdanyola del Vallès.

La metodologia de treball fou la visita presencial, acompanyada d’un qüestionari específic per la recollida de la informació.

Es plantejà un abordatge prioritari dels carrers amb densitat i continu urbà. El resultat fou un cens de més de 1600 establiments.

El treball s’acompanyà d’una anàlisi de les principals variables, entre ells l’estat de digitalització dels negocis.