Experiència

A Intueri volem que vagis un pas per endavant

Som experts en retail. Sabem que el mercat i les preferències del client canvien a un ritme cada cop més accelerat

La creació, disseny de serveis i propostes d’actuació per donar solució a les necessitats de les empreses i territoris,

van estar el valor afegit del meu pas per la Cambra de Comerç de Barcelona; així com el coneixement i relació amb l’entorn institucional. Destacar d’aquesta experiència professional, la direcció del servei de Competitivitat que aplegà: els serveis de comerç, turisme, innovació, emprenedoria, així com el servei de formació empresarial, i la creació de l’oficina de projectes europeus.

Interessada en l’ampliació de nous horitzons, la innovació sempre ha acompanyat bona part dels projectes desenvolupats:

1. Investigar i fer seguiment de com evoluciona el retail, per tal de donar la resposta adequada a les necessitats de les empreses.

2. Aprofitar les sinergies que es creen entre comerç i turisme, per generar noves oportunitats de negoci.

3. Aprofundir en la singularitat i diferenciació de cada territori, per treure profit a aquesta proposta de valor.

Tot això, s’ha concretat des del 2015 amb els principals projectes desenvolupats des d’Intueri Consulting: l’acompanyament a les empreses, el disseny i la gestió d’estratègies de desenvolupament territorial, comercial i turístic,  i l’assessorament a entitats i governs.

Maria Segarra

Directora d’Intueri Consulting

La nostra experiència

Assessorament Estratègic

Membre del Consell Assessor de Comerç de la Generalitat de Catalunya (professional expert de reconegut prestigi)

Membre expert del Consell Municipal de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona

Coordinació i secretaria tècnica en la implementació de projectes

Innovació en retail

Retail Training Tour Experience. Per a grups d’empresaris, Cambres de Comerç, Universitats i Escoles de Negoci. 5 destins i més de 1000 empresaris (2015 – Actualitat).

Planificació Estratègica

Plans estratègics de comerç.

Plans estratègics de turisme.

Plans directors de desenvolupament local.

Assessorament Empresarial

Diagnosi comercial (disseny programes i execució).

Label de Qualitat del comerç d’Andorra (disseny i implementació).

Dinamització Comercial

Primer projecte pilot BID- APEU (Àrea de promoció econòmica urbana) al barri del Born de Barcelona. 2017

Membre grup experts (ministeri d’Economia 2010-2011) per la definició d’un nou model de gestió d’àrees comercials (BID).

Definició, gestió i implantació dels primers plans de dinamització comercial a Catalunya.

Formació

Professora del Màster de Retail Management Internacional. Universitat Pompeu Fabra (ESCI).

Ponent i formadora (dinamització comercial, gestió zones comercials, l’experiència del turisme de compres, nous conceptes de negoci, tendències en retail, la relació omnicanal amb el client).

Turisme de Compres

Pla estratègic de Turisme de compres Govern d’Andorra.

Implantació i coordinació del Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç.

Estratègia turisme de compres (Diputació de Barcelona i Turisme de Barcelona).

Projectes Singulars

Creació i gestió projecte MODA: portal web www.barcelonaesmoda.com i premis “Barcelonaésmoda” (5 edicions).

Llançament a la província de Barcelona del SICTED (Sistema integral de calidad turística en destinos).

Creació d’un projecte específic per a les zones de excel·lència comercial: Magnific Place