ESTUDI SOBRE EL MODEL COMERCIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÉS

Estratègia de desenvolupament local territorial

Data: Desembre 2022

ESTUDI SOBRE EL MODEL COMERCIAL DE SANT CUGAT DEL VALLÉS

El comerç sovint es situa en el centre de l’estratègia de desenvolupament territorial dels entorns urbans.

Sant Cugat del Vallés, planteja una certa desagregació a nivell territorial, condicionada per aspectes d’urbanístics, de paisatge i infraestructures de comunicació i connectivitat. La pròpia morfologia del municipi,  obliga a fer una mirada endreçada de com el comerç encaixa en els diferents àmbits residencials.

  • L’estudi planteja el model comercial de Sant Cugat, identificant els diferents nuclis i concentracions comercials, i la seva funció comercial.
  • Aporta una diagnosi de la seva capacitat competitiva.
  • Proposa unes línies estratègiques i d’acció orientades a fer que l’experiència de compra sigui més atractiva i potent, a la vegada que dona resposta a les necessitats de residents i veïns.