Compromesos amb el futur de Lleida

Anàlisi dels aspectes crítics i claus per a revitalitzar el comerç i el
posicionament de Lleida com a centralitat de serveis. Participació en el grup d’opinió i
debat organitzat per la Fundació ICG, per tal d’aportar idees i reflexionar sobre un dels
eixos vertebradors de l’economia de Lleida.

Jornada: Fundació ICG
Data: 3 març 2020