Foros La Vanguardia

Reportatge amb un panel d’experts organitzat per La Vanguardia, on
participà la directora d’Intueri Consulting per afrontar els diferents aspectes que
incideixen en la millora, consolidació i promoció de Barcelona com a destí de compres.

Noticia: “Barcelona ha d’optar a ser una gran capital mundial de compres”.
Data: desembre 2016