Pla de dinamització econòmic-comercial de la Val d’Aran

El Pla recull una anàlisi de l’estructura comercial de la comarca de la Val
d’Aran amb els seus tres àmbits diferenciats; el comerç fronterer i la seva incidència al
Baish Aran, la centralitat comercial i de serveis de Vielha e Mijaran, i l’orientació a
comerç turístic dels municipis del Naut Aran. A partir de l’enquesta d’hàbits de compra
que s’ha realitzat i la diagnosi del seu comerç, el treball ofereix una proposta detallada
d’actuacions per tal de promoure la millora i competitivitat de la seva estructura
comercial.

https://www.conselharan.org/es/eth-conselh-generau-daran-presente-eth-plan-de-dinamizacion-economic-comerciau-dera-val-daran/

Projecte: Conselh Generau d’Aran
Data: juny 2021