Pla Director de Promoció econòmica de la parròquia d’Encamp (Andorra)

Pla director dels dos nuclis territorials d’aquesta parròquia del principat
d’Andorra (Encamp i el Pas de la Casa). A partir del diagnòstic, el treball proposa un
pla estratègic amb línies d’actuació en diversos àmbits tant de desenvolupament
econòmic d’activitats i sectors estratègics, com de serveis que garanteixin un nivell de
qualitat de vida a la seva població.

Projecte: Comú d’Encamp (Andorra)
Data: juliol 2018