Pla estratègic del mercat de venda no sedentària del camp d’esports de Lleida

Data
Categoria
Estratègia comercial / Dinamització
Sobre aquest projecte

Estudi de la realitat comercial d’aquest equipament comercial de la ciutat de Lleida. El treball de diagnosi s’acompanyà d’enquesta a client i d’una reflexió al voltant del seu posicionament en relació a altres equipaments propers, i a la funció que com a estructura de proximitat té per a la ciutat de Lleida.

 

El treball s’acompanyà de tot un seguit d’actuacions de millora per tal de consolidar-ho com a mercat, i posicionar-lo amb els seus principals punts forts (emplaçament, el producte de pagès, els equipaments propers tractors de públic, entre altres).