Pla estratègic del mercat de venda no sedentària del Camp d’Esports de Lleida

Estudi d’aquest mercat ambulant de Lleida a partir de la diagnosi, enquesta
a client i una reflexió sobre el seu posicionament en relació a altres equipaments
propers i a la funció que com a estructura de comerç de proximitat té per la ciutat de
Lleida.

Projecte: Ajuntament de Lleida
Data: març 2019

https://comercmercatsconsum.paeria.cat/comerc-i-mercats/estudis-i-publicacions/pla-estrategic-del-mercat-de-venda-no-sedentaria-del-camp-d2019esports-de-lleida/view