Retail Tour Londres

Recorregut per les principals propostes comercials de la ciutat, oferint als
empresaris una experiència per innovar, consolidar i internacionalitzar els negocis.

Projecte: Cambra de Comerç d’Andorra
Data: novembre 2015