Retail training tour experience – Londres

Un recorregut per identificar els canvis continus en el retail d’aquesta ciutat.
Com la ciutat crea i genera nous espais comercials, sectors encara més especialitzats
i un període per a visualitzar unes pre-rebaixes molt agressives.

Projecte: Cambra de Comerç d’Andorra
Data: juny de 2018