Retail Training tour experience Nova York

Data
Categoria
Innovació Retail
Sobre aquest projecte

La presencia de noves propostes efímeres, la omnicanalitat i la penetració d’operadores de l’online a botiga física. Veure com la ciutat creix comercialment i com la iniciativa privada es converteix en la palanca imprescindible.