Agenda urbana del comerç 2030 de Sant Boi de Llobregat

Elaboració d’un pla d’acció 2030 pel comerç de Sant Boi de Llobregat a partir de l’Agenda Urbana del municipi.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat forma part com a projecte pilot de l’agenda urbana estatal, amb un pla d’acció que serveix de bona pràctica i experiència transferible a altres municipis. Aquest document de governança multinivell de la ciutat, preveu el seu desplegament d’agendes urbanes sectorials, una de les quals és la de comerç.

Durant el 2022 des d’Intueri Consulitng vam desenvolupar l’agenda urbana del comerç. Es tracta d’un projecte innovador en l’abordatge d’un pla d’acció que contempla un total de 64 mesures pel comerç i territori en base a l’agenda 2030 i als objectius de desenvolupament sostenible. 

El valor d’aquest projecte està en la innovació metodològica que suposa l’abordatge d’un pla d’acció pel comerç, partint del seu encaix amb un  instrument de planificació i gestió del municipi (l’agenda urbana). Aquest projecte ens confirma com de present està el comerç en moltes de les decisions es prenen a nivell de govern, així com la incidència dels objectius de desenvolupament sostenible en la gestió pública.