Pla estratègic – operatiu del turisme de compres d’Andorra

Diagnòstic i acompanyament en la definició e implantació del pla estratègic i posterior assessorament en un pla operatiu.

L’any 2015 i per encàrrec del ministeri de Turisme del govern d’Andorra es portà a terme el pla estratègic, i posteriorment des del 2017 al 2019 la seva implantació mitjançat el Consell andorrà per a la competitivitat del comerç (CACC). Des del 2021 fins l’actualitat assessorem en la implantació d’un pla operatiu. 

El pla estratègic de turisme de compres inclou una diagnosi exhaustiva del comerç del país amb més de 100 entrevistes, 85 misterys i el treball de camp de tota la seva oferta comercial.

La implantació del pla suposà un total de 111 accions proposades a partir de la coordinació del seu Consell andorrà per a la competitivitat del comerç (CACC), amb un total de 110 participants. 

El valor d’aquest projecte rau en el coneixement del retail del país (oferta, projectes i actors), la capacitat d’interactuar i coordinar als diferents agents públics i privats, i una orientació a resultats a partir de la seva implantació (alt percentatge d’accions implantades). 

Fonts oficials: Link 1  Link 2  

Premsa: Link 1  Link 2